Biologija, 3. letnik

Predava: doc. dr. Nejc Jogan in doc. dr. Ivan Kos (katedra za ekologijo)
50 ur, 4 KT

Izpitni roki

Prijava pri teh. sod. Tjaši Pogačnik Lipovec

Prijava na izpit (ŠIS)

Vsebina predmeta na strani DŠB

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin