Biotehnologija, 1. letnik

Predava: doc. dr. Barbara Vilhar
Vaje vodi: dr. Jasna Dolenc Koce

Kolokvijski roki pri predmetu Biologija

Izpitni roki pri predmetu Biologija

Prijava na izpit (ŠIS)

Predmet Biologija za študente Biotehnologije na Biotehniški fakulteti (UL) izvajamo v sodelovanju s Katedro za zoologijo (UL BF).

Obvestila, rezultati izpitov in kolokvijev, ipd.

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Gradivo za vaje

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin