Živilstvo in prehrana, 1. letnik

Predava: doc. dr. Barbara Vilhar
Vaje vodi: dr. Simona Strgulc Krajšek

Kolokvijski roki pri predmetu Biologija

Izpitni roki pri predmetu Biologija

Prijava na izpit (ŠIS)

Predmet Biologija za študente Živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti (UL) izvajamo v sodelovanju s Katedro za zoologijo (UL BF).

Obvestila, rezultati izpitov in kolokvijev, ipd.

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Gradivo za vaje

Vse informacije in gradivo za vaje najdete na strani Živilskega škrata, še veliko zanimivega in koristnega branja in slik pa je na domači strani Zelenega škrata.

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin