Več na angleški strani /
More on the English site...
Laboratory for Experimental Botany

Skupina za eksperimentalno botaniko je del programske skupine Biologija rastlin.

V skupini za eksperimentalno botaniko delamo:

Kaj vse delamo:

Mikroskop je naš glavni merilni inštrument. Opremljen je takole:

Več o mikroskopiji na Oddelku za biologijo

Več o našem mikroskopu...

mikroskop z digitalno kamero

Analiza slike je naša glavna metoda:

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Objave v zadnjih petih letih:

Opomba: PDF-ji na tej strani so lastni arhiv avtorjev člankov in so enakovredni separatom poslanim po pošti. Namenjeni so le za enkraten iztis. Pošiljanje PDF datotek po e-mailu, elektronsko shranjevanje na javno dostopnih mestih in objavljanje na drugih internetnih straneh NI DOVOLJENO.

©2002-2024 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin