dr. Jasna Dolenc KoceUči pri predmetih Biologija rastlin, Biologija (BT) in Biologija večceličnih organizmov (MB).

e-mail naslov: jasna.dolenc.koce@bf.uni-lj.si

Celotna bibliografija na sistemu COBISS

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin