dr. Sabina AnžlovarTehnična sodelavka pri predmetih Biologija rastlin, Splošna botanika (PeF), Biologija (BT), Biologija (ŽP), Biologija večceličnih organizmov (MB) in Biologija celice (BIOK).

e-mail naslov: sabina.anzlovar@bf.uni-lj.si
domača stran: http://sabina.anzlovar.com/

Celotna bibliografija na sistemu COBISS

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin