dr. Simona Strgulc KrajšekUči pri predmetih Biologija rastlin, Splošna botanika (PeF) in Biologija (ŽP).

e-mail naslov: simona.strgulc@bf.uni-lj.si

Celotna bibliografija na sistemu COBISS

Projekti

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin