Botanični predmeti

iz predmetnika podiplomskega magistrskega in doktorskega študijskega programa bioloških in biotehniških znanosti (študijsko leto 2002/2003)

1. Temeljni predmeti


2. Metodološki predmeti


3. Usmeritveni predmeti

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin