Pedagoška fakulteta, 1. letnik

Predava: doc. dr. Barbara Vilhar
Vaje vodi: doc. dr. Barbara Vilhar in dr. Simona Strgulc Krajšek

Ves študijski material za študente Pedagoške fakulteta se je
preselil k Zelenemu škratu

Pogoji za prijavo na kolokvij so: redna prisotnost na vajah, pozitivna ocena za delovni zvezek in skice, opravljeno sprotno preverjanje znanja in pozitivno ocenjen opis rastlinske vrste.

Na kolokvij se prijavite s podpisom na prijavni list, ki bo izobešen na oglasni deski Katedre za botaniko dva tedna pred rokom za kolokvij.

Indekse za vpis ocen kolokvija in izpita oddajte v botanični pripravljalnici Sabini Anžlovar (ena vrata naprej po hodniku od botanične vajalnice).

Obvestila, rezultati izpitov in kolokvijev, ipd.

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Gradivo za vaje

   Povezave

Plakati rastlin (Splošna botanika - vaje):

Plakati rastlin

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin