Mala flora Slovenije

Ključ za določanje praprotnic in semenk

4., dopolnjena in spremenjena izdaja

Mala flora Slovenije
Mala flora Slovenije - Tehniška založba Slovenije

Poziv za zbiranje pripomb in popravkov

Spoštovani uporabniki nove Male flore Slovenije! Prosimo vas, da pripombe in popravke sporočite Nejcu Joganu.

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Dodatno gradivo

Recenzije

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin