Police s herbariji

Herbarijska zbirka

Za herbarij skrbimo:

Delovni čas:

Obisk herbarija je mogoč ob delavnikih med 9. in 15. uro le po predhodni najavi in dogovoru, praviloma je mogoč le dostop do materiala manjšega števila vnaprej navedenih rodov/vrst v študijske namene.

Pripomočki za floristične raziskave

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Herbarijska pola maka Papaver victoris (holotip)

Primer herbarijske pole: Papaver victoris Škornik & T. Wraber (holotip)

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin