V skupini za botaniko delamo:

Skupina za eksperimentalno botaniko

doc. dr. Jasna Dolenc Koce, predavateljica
doc. dr. Aleš Kladnik, asistent
doc. dr. Simona Strgulc Krajšek, asistentka
dr. Sabina Anžlovar, asistentka in teh. sod.

Skupina za sistematsko botaniko

prof. dr. Nejc Jogan, predstojnik katedre
doc. dr. Tinka Bačič, asistentka
Tjaša Pogačnik Lipovec, tehnična sodelavka

Obe raziskovalni skupini sta del programske skupine Biologija rastlin (šifra ARRS: P1-0212)

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin