Skupina za botaniko je del programske skupine Biologija rastlin.

Pripomočki za floristične raziskave

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Predavanja in vaje

Povezave

Objave

Endemične semenke Slovenije

Endemične semenke Slovenije
Fotografije: Tone Wraber

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin