Učbenik je potrjen

Spoznavamo naravo 6

Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole

Spoznavamo naravo 6

Tinka Bačič
Mojca Vilfan
Simona Strgulc Krajšek
Jasna Dolenc Koce
Vane Krajšek

Dragi učitelji in starši!

Pred vami je učbenik za naravoslovje v šestem razredu devetletke. Narejen je v skladu z novim učnim načrtom, ki bo v letošnjem šolskem letu 2011/2012 prvič vpeljan v pouk.

Avtorji smo želeli narediti kakovosten in privlačen učbenik, ki bo lahek (tiskan na tanek papir in z mehkimi platnicami) in cenovno dostopen vsem. Na medmrežju je učbenik v digitalni obliki brezplačno na voljo vsem, ki bi jim utegnil priti prav: predvsem učencem - šestošolcem, pa tudi njihovim učiteljem in staršem. Po želji ga lahko natisnete sami ali pa ga kupite pri založbi Narava (cena 8 EUR). Da smo to idejo lahko uresničili, smo avtorji besedil, fotografij in ilustracij in vsi recenzenti delali kot prostovoljci.

Ko boste na hitro prelistali učbenik, boste opazili, da je drugačen od učbenikov, ki smo jih sicer navajeni. Učbenik "Spoznavamo naravo 6" vam v branje namreč ponuja veliko besedila. Zapisanega je več, kot se je treba dejansko naučiti pri urah naravoslovja. Avtorji smo želeli pripovedovati, razlagati, splesti zanimivo zgodbo o naravi in jo ilustrirati s številnimi primeri. Brez besedila to seveda ne gre! Uprli smo se skušnjavi, da bi naredili "igriv" in "lahkoten" učbenik. Vemo namreč, da se mora učenec iz učbenikov dejansko učiti. Kako naj sestavi zgodbo, če na odprti strani učbenika strnjeno besedilo ne obsega več, kot tri, štiri stavke, in je potisnjeno nekam na stran, ker na večini razpoložljivega prostora kraljujejo prelepe, privlačne fotografije?

Pri pisanju smo se tudi izognili vsem poskusom, da bi učitelju - uporabniku učbenika vsiljevali potek šolskih ur. Učitelji ste med seboj zelo različni, prav tako razredi. Dobri učitelji - praktiki si sami oblikujete svoje šolske ure po lastni meri in po meri razreda. Izkušnje vam omogočajo, da to naredite mnogo bolje, kot to lahko stori pisec učbenika. Da bi rdečo nit razlage čim manj prekinjali, smo avtorji med besedilom močno omejili količino vprašanj bralcu v razmislek. Napotke in ideje, za katere avtorji menimo, da bi vam utegnile priti prav pri pouku, vam bomo ločeno od učbenika ponudili na spletnih straneh (gradiva za učitelje).

Morda boste ob listanju učbenika vzdihnili: kdo pa bo vse to bral! Saj učenci učbenikov sploh ne berejo! Ni res. Morda večina otrok res ne posega po učbenikih, če učitelj od njih tega ne zahteva. Nekaj pa jih vseeno bere. Ti preberejo vse, vključno s spremnim besedilom in kolofonom. To so učenci, ki so v razredu pogosto potisnjeni v ozadje, čeprav je na papirju zanje dobro poskrbljeno. Glede na izkušnje iz prakse ravno pri naravoslovju dobijo precej manj, kot pri drugih predmetih. Pa ravno naravoslovje! Ne pozabimo, da so ti bistri, za naravoslovje vneti otroci bodoči inženiriji, zdravniki, znanstveniki, farmacevti, veterinarji, gozdarji, kemiki, biologi, fiziki, naravovarstveniki, nenazadnje tudi - bodoči učitelji in profesorji različnih področij naravoslovja. Odvisni bomo od njihovih znanj in ustvarjalnosti! Temelje teh znanj pa jim postavljamo prav v osnovni šoli.

Ustvarjalci tega učbenika nismo le strokovnjaki, smo tudi starši. Vemo, da otroci potrebujejo dobre učbenike. Zato vam iskreno podarjamo učbenik "Spoznavamo naravo 6", z željo, da bo z vašo pomočjo našel pot do šolarjev, potešil njihovo naravoslovno radovednost in pomagal postaviti njihova bodoča znanja biologije, fizike in kemije na trdne temelje.

Upamo, da boste med prebiranjem začutili navdušenje, ki ga do naravoslovja čutimo avtorji!

Vprašanja in komentarje glede učbenika pošljite na elektronski naslov spoznavamo.naravo@gmail.com.

Posodobljen učbenik si lahko ogledate tukaj:

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Spoznavamo naravo 6 (PDF, 15 MB) (pdf)

Datum zadnje spremembe: 15.02.2012

Učbenik je potrjen (seja SSSI 19.4.2012).

V posodobljenem učbeniku smo:

Razpored operativnih ciljev iz učnega načrta po poglavjih v učbeniku:

Razpored operativnih ciljev iz učnega načrta (DOC)

Kako do natisnjenega učbenika?

Učbenik je brezplačen. Lahko si ga natisnete sami.

Založba Narava

Avtorji smo se dogovorili za sodelovanje z založbo Narava, ki je že izdala učbenik v tiskani obliki, vendar je prva izdaja učbenika pošla. Druga izdaja bo izšla v maju 2012.

Cena učbenika je odvisna od velikosti naklade, vendar ne bo presegala 8,00 EUR.

Dodatne informacije lahko dobite:

Postopek potrjevanja učbenika

Na tem mestu vas bomo sproti obveščali o poteku postopka o potrjevanju učbenika.

Mnenja recenzentov

Učbenik so strokovno pregledali:

Mediji o učbeniku

Zahvala

Avtorji se toplo zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri uresničitvi ideje o brezplačnem učbeniku! Posebej smo hvaležni recenzentom in lektorici, ki so se poglobili v branje in nam z mnogimi tehtnimi pripombami v kratkem času izboljšali razlage zahtevnih konceptov, fotografom, ki so nam bili pripravljeni odstopiti svoje fotografije, kolegom na Oddelku za biologijo za spodbudo in podporo, še posebej Alešu Kladniku in Jerneju Zajcu, ki urejata domačo stran učbenika.

Toplo se zahvaljujemo učiteljem, ki ste učbenik tako dobro sprejeli!

Slikovno gradivo

Učitelji učiteljem

Tu zbiramo in objavljamo gradiva v zvezi s poučevanjem naravoslovja v 6. razredu, ki ga prispevate učitelji. Avtorji učbenika teh gradiv ne recenziramo.

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin