Katedra za botaniko

ZELENI ŠKRAT preganja rastlinsko slepoto

  Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino 
  Študentov škrat    Ropotija    Povezave    Išči 

Drobnogled

Drobnogled

Če si prvič na obisku pri Drobnogledu, si oglej navodila in opombe.

Vsebino Drobnogleda lahko pretočiš na svoj računalnik (download):
                        Drobnogled ( 10,5 MB)

Rastlinske vrste / Plant species

Allium cepa / čebula

čebula - povrhnjica

bulb - epidermis

Apium graveolens / zelena

rastlina - list - kolenhim

plant - leaf - collenchyma

Beta vulgaris / navadna pesa

korenina - sekundarna rast

root - secondary growth

Capsicum annuum / paprika

rastlina - cvet - plod - plastidi

plant - flower - fruit - plastids

Coleus sp. / lepa (sobna) kopriva

apikalni meristem poganjka

shoot apical meristem

Convallaria majalis/ šmarnica

rastlina - korenika

plant - rhizome

Cotynus sp. / ruj

rdeče obarvan list

red leaf

Cucurbita sp. / buča

rastlina - cvet - plod

plant - flower - fruit

Cucurbita sp. / buča

steblo

stem

Daucus carota / korenje

rastlina

plant

Daucus carota / korenje

korenina - kromoplasti in amiloplasti

root - chromoplasts and amyloplasts

Daucus carota / korenje

korenina - sekundarna rast

root - secondary growth

Diospyros kaki / kaki

plod - seme

plod - seme

Dracaena sp. / zmajevka

rastlina - sekundarna rast

plant - secondary growth

Elodea canadensis / vodna kuga

rastlina - list

plant - leaf

Forsythia sp. / forzicija

rastlina - venčni list

plant - petal

Helleborus niger / črni teloh

rastlina - list

plant - leaf

Iris germanica / nemška perunika

rastlina - cvet - korenika

plant - flower - rhizome

Iris germanica / nemška perunika

korenina - prečni prerez

root - cross section

Juncus effusus / navadno ločje

rastlina - steblo - aerenhim

plant - stem - aerenchyma

Lycopersicon esculentum / paradižnik

 cvet - plod - kromoplasti

flower -fruit - chromoplasts

Nostoc sp. / nostok

kolonija - prokariontske celice

colony - prokaryotic cells

Pinus sp. / bor

rastlina

plant

Pinus sp. / bor

list

leaf

Pinus sylvestris / rdeči bor

olesenelo steblo

woody stem

Quercus sp. / hrast

rastlina

plant

Quercus sp. / hrast

olesenelo steblo

woody stem

Quercus robur / dob (hrast)

kalitev - klični list - amiloplasti

germination - cotyledon - amyloplasts

Quercus suber / hrast plutovec

zunanje lubje - pluta

outer bark - cork

Ranunculus acris / ripeča zlatica

rastlina

plant

Ranunculus acris / ripeča zlatica

steblo - prečni prerez

stem - cross section

Ranunculus acris  / ripeča zlatica

list - prečni prerez

leaf - cross section

Ranunculus acris / ripeča zlatica

korenina - prečni prerez

root - cross section

Ranunculus acris  / ripeča zlatica

obarvanost venčnih listov

colour of petals

Ranunculus acris  / ripeča zlatica

pestič

pistil

Robinia pseudacacia / robinija

olesenelo steblo

olesenelo steblo

Sambucus nigra / črni bezeg

rastlina - socvetje

plant - inflorescence

Sambucus nigra / črni bezeg

olesenelo steblo

woody stem

Taxus baccata / tisa

rastlina - list

plant - leaf

Tilia sp. / lipa

olesenelo steblo

woody stem

Zea mays / koruza

steblo

stem

Zea mays / koruza

list

leaf

Zea mays / koruza

koreninski vršiček

root tip

Druge teme / Other topics

Koreninski mešički (noduli)

root nodules

Celična delitev -mitoza -
nastanek celične plošče

cell division - mitosis - cell plate formation

Olesenela korenina dvokaličnice

woody dicot root

Razvoj stranske korenine

development of lateral roots

Zunanja zgradba vejice

morphology of woody stem

 

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 28.08.2005

Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino    Študentov škrat    Ropotija    Povezave 

Kdo je Zeleni škrat?   Avtorji in pravica do uporabe   Piši Zelenemu škratu                                Išči