Katedra za botaniko

ZELENI ŠKRAT preganja rastlinsko slepoto

  Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino 
  Študentov škrat    Ropotija    Povezave    Išči 

Celična delitev - mitoza - nastanek celične plošče

Cell division - mitosis - cell plate formation

Drobnogled

Drobnogled

čebula - apikalni meristem korenine / Allium cepa / root meristem

mitoza / Allium cepa / mitosis

 

bob - apikalni meristem korenine / Vicia faba / root meristem

mitoza / Vicia faba / mitosis

 

Nastanek celične plošče (animacija) / cell plate formation (animation)

celična plošča - animacija / cell plate - animationcelična plošča - animacija / cell plate - animation

OL - osrednja lamela; PS - primarna celična stena; M - membrana (vse membrane so prikazane v modri barvi); GA - Golgijev aparat (diktiosom); V - Golgijev vezikel (vsebuje pektine Pe - gradnike osrednje lamele); CP - celična plošča; N - jedro (nukleus; jedrni ovoj je dvojna membrana)

OL - middle lamella; PS - primary cell wall; M - membrane (all membranes are shown in blue); GA - Golgi body (dictyosome); V - Golgi vesicle (contains pectins Pe - components of the middle lamella); CP - cell plate; N - nucleus (nuclear envelope is a double membrane)

Pretoči animacijo kot film (format MOV) / Download animation in a movie (MOV) format:

  Nastanek celične plošče / Cell plate formation (MOV 4,1 MB)

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 28.08.2005

Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino    Študentov škrat    Ropotija    Povezave 

Kdo je Zeleni škrat?   Avtorji in pravica do uporabe   Piši Zelenemu škratu                                Išči