Katedra za botaniko

ZELENI ŠKRAT preganja rastlinsko slepoto

  Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino 
  Študentov škrat    Ropotija    Povezave    Išči 

Povezave

Povezave

 

Poglej tudi na posamezne strani Zelenega škrata - ponekod so na dnu strani navedene povezave, ki se tičejo obravnavane teme.

Rubrike na tej strani:

Elektronski učbeniki za splošno botaniko, zanimivosti, vprašanja

Rastlinska slepota

Kratki filmi o rastlinah

Namigi za učitelje

Zgodovina biologije

Povezave za študente

Botanični vrtovi v Sloveniji

Elektronski učbeniki za splošno botaniko, zanimivosti, vprašanja

Drobnogled: arhiv anatomskih in drugih slik rastlin, ki ga ureja Zeleni škrat

Radovednež: vprašanja o rastlinah, na katera odgovarja Zeleni škrat

BOTANY Online - The Internet Hypertextbook (Alice Bergfeld, Rolf Bergmann, Peter v. Sengbusch): internetni učbenik za botaniko (v angleščini in nemščini)

Wayne’s Word: zanimivosti iz sveta botanike (in biologije); študijsko gradivo (za botaniko in biologijo); zanimive zgodbice, primerne za popestritev pouka v šoli; odlična stran

MadSci Network - Botany: velik arhiv zanimivih vprašanj (z razlagami) iz sveta rastlin

100 Plant Facts for Campaigning Conservationists: sto prispevkov o življenju in pomenu rastlin; odlična stran

Zaplana.net: zbirka fotografij slovenskih rastlin

Flowers in ultraviolet (Bjørn Rørslett): fotografije posnete z UV kamero prikazujejo, kakšne vzorce vidijo na cvetovih žuželke

About David R. Hershey: odlični članki Davida Hersheya o rastlinah (tudi o poučevanju o rastlinah)

All about chocolate: vse o čokoladi; naredi svojo virtualno čokolado

Rastlinska slepota

Kaj je to rastlinska slepota?: razlaga Zelenega škrata o rastlinski slepoti

Plant blindness: prispevek o rastlinski slepoti

Toward a Theory of Plant Blindness (Wandersee JH, Schussler EE): prispevek o rastlinski slepoti

Kratki filmi o rastlinah

Škratov kino: stran Zelenega škrata, ki prikazuje filme

Plants in Motion: kratki filmi, ki prikazujejo gibanja rastlin (dovoljena uporaba za izobraževalne namene)

Cool Gravitropism Time Lapse Videos: filmi o gravitropizmu pri rastlinah

Plant Physiology Movie Page: kratki filmi, ki prikazujejo gibanja rastlin (filme so izdelali študenti)

The Computable Plant: filmi o celičnih delitvah in razvoju listnih zasnov v apikalnem meristemu poganjka pri navadnem repnjakovcu (Arabidopsis thaliana)

Visual Models of Morphogenesis:  animacije, ki prikazujejo rast in razvoj rastlin

Namigi za učitelje

Sekcija za biološko izobraževanje Društva biologov Slovenije - začasno gostuje na Zelenem škratu

Znanost gre v šolo - projekt v okviru aktivnosti Partnerstvo fakultet in šol; razvoj novih praktičnih aktivnosti za pouk biologije v srednji šoli

Forum za učitelje biologije - pogovori se s svojimi kolegi o problemih biološkega izobraževanja; forum deluje v okviru Bioloških forumov
                       navodila za prijavo na forum ( 180 KB)

Poskusi sam: poskusi z rastlinami, ki jih predlaga Zeleni škrat

Angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov (B. Vilhar; delovna verzija) - pripomoček za branje angleške botanične literature

Avoid Misconceptions When Teaching about Plants (David R. Hershey): pogoste napake in napačne razlage pri poučevanju o rastlinah

Botany Teacher Resources - NBII: gradivo in povezave za pouk o rastlinah (za učitelje)

Biology: Animations, Movies & Interactive Tutorial Links: gradivo za učitelje

Water Weed Simulation: sproščanje kisika pri vodni kugi, osvetljeni z različno svetlobo (virtualni poskus)

Developing a Curriculum for the Teaching of Botany (Carter JL): komentarji o poučevanju botanike (v ZDA in na splošno)

Primeri spletnih strani za učitelje naravoslovnih predmetov: seznam povezav

Kdo je bolj zelen - Marsovci ali Zemljani? (B. Vilhar) - predavanje v Hiši eksperimentov; fotosinteza od molekule (razcep vode) do planeta (učinek tople grede)

Pomen znanja biologije v sodobnem svetu (G. Zupančič) - članek, objavljen v reviji Proteus ( 203 KB); slika iz članka ( 150 KB)

Somrak zdrave pameti v šolskih klopeh (B. Vilhar) - članek v Sobotni prilogi časopisa Delo

Pedagoški naravoslovno-tehniški študijski programi: zanimanje za vpis in kakovost študentov (B. Vilhar) - predavanje na posvetu TIMSS 2003, 12.11.2005

Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraževanja - zaključno poročilo raziskave o tem, kakšen odnos do naravoslovja imajo pri nas dijaki in študenti in kaj se jim zdi pomembno pri odločanju za študij

kratek povzetek ( 102 KB)

celo poročilo ( 3,2 MB)

samo poglavje 3: Odločanje dijakov za vpis na študijski program Biologija ( 706 KB)

Časopisi o prenovi gimnazije - zbirka člankov

Učni načrti za osnovno  in srednjo šolo - kopije datotek (na straneh Zelenega škrata)

    Delavnice za učitelje

Program za učitelje naravoslovja 2006: gradivo s seminarja (Rogaška Slatina, 17.-19.2.2006); teme: fotosinteza, žive meje

Matura - biologija 2005/06: gradivo s seminarja za učitelje biologije (Ljubljana, Biološko središče, 27.-28. 2. 2006)

Delavnica za učitelje TZS: gradivo za učitelje biologije v OŠ
Rastline kot primarni proizvajalci  (Ljubljana, 17. 11. 2006)

Zgodovina biologije

Some significant dates – temeljit kronološki pregled pomembnih odkritij iz zgodovine biologije, s povezavami na druge strani o zgodovini biologije; odlična stran za radovedneže, ki že vedo nekaj o biologiji ali se zavedajo, katera stvar iz zgodovine biologije jih zanima

Povezave za študente

Katedra za botaniko

Oddelek za biologijo

Biotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Društvo študentov biologije

Stran študentov kemije in biologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani

Študentov škrat: študijski pripomočki Zelenega škrata

Predmetnik univerzitetnega študija biologije

Vsebine predmetov na univerzitetnem študiju biologije

Botanični vrtovi v Sloveniji

Botanični vrt v Ljubljani

Botanični vrt Univerze v Mariboru

Alpski botanični vrt Julijana

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 07.03.2007

Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino    Študentov škrat    Ropotija    Povezave 

Kdo je Zeleni škrat?   Avtorji in pravica do uporabe   Piši Zelenemu škratu                                Išči