Katedra za botaniko

ZELENI ŠKRAT preganja rastlinsko slepoto

  Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino 
  Študentov škrat    Ropotija    Povezave    Išči 

Avtorji in pravica do uporabe gradiva

Gradivo Zelenega škrata je namenjeno izključno uporabi za izobraževalne namene. Uporaba gradiva za komercialne namene ni dovoljena. Za uporabo gradiva ali dela gradiva na drugih spletnih straneh je potrebno soglasje avtorjev.

Ideja, postavitev, oblikovanje in  vzdrževanje strani, oblikovanje logotipov Zelenega škrata: Barbara Vilhar

Urednica Zelenega škrata: Barbara Vilhar

Avtorica zasnove in večine besedila Zelenega škrata je Barbara Vilhar (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani), razen kjer je na dnu posamezne strani naveden drug avtor. Avtor, naveden na dnu posamezne strani, je avtor ideje, besedila in izbora ilustracij na tej strani. Avtorji ilustracij (fotografij, shem in podobnega gradiva) so označeni na slikah. Avtorji filmov so navedenih ob povezavah na filme. Avtorji, ki so prispevali besedilo, slike ali  drugo gradivo, so Aleš Kladnik, Iztok Tomažič, Kristina Sepčić, Katja Mohorčič. Zeleni škrat se opravičuje, če je koga pozabil našteti.

Pri postavitvi in vzdrževanju spletnih strani na strežniku Barbari Vilhar svetuje in pomaga Aleš Kladnik. Zeleni škrat domuje na strežniku Društva študentov biologije. Pri taksonomskem določanju rastlinskih vrst se Zeleni škrat včasih (!) posvetuje z Božom Frajmanom (kar ne pomeni, da Božo jamči za celotno taksonomsko znanje Zelenega škrata).

Zeleni škrat vabi k sodelovanju in pošiljanju prispevkov vse rastlinske navdušence, pri čemer si urednica pridržuje pravico do popravkov prispevka (ob soglasju z avtorjem) in odločitve o objavi prispevka na spletnih straneh Zelenega škrata.

Informacije:
(kot predmet / "subject" sporočila navedi: Zeleni škrat)

Poštni naslov Zelenega škrata je:
Doc. dr. Barbara Vilhar (za Zelenega škrata)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 17.05.2005

Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino    Študentov škrat    Ropotija    Povezave 

Kdo je Zeleni škrat?   Avtorji in pravica do uporabe   Piši Zelenemu škratu                                Išči