Katedra za botaniko

ZELENI ŠKRAT preganja rastlinsko slepoto

  Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino 
  Študentov škrat    Ropotija    Povezave    Išči 

Časopisi o prenovi gimnazije

Razvoj dogodkov v letu 2007

Leto 2006

Zbirka člankov o prenovi gimnazije in položaju naravoslovja je urejena kronološko.

Pred objavo Izhodišč

24. 10. 2005, Delo - Šolstvo: Dobra izhodišča, zgrešene rešitve (skupina naravoslovcev o prenovi srednjih strokovnih in poklicnih šol, tudi o naravoslovju in prenovi gimnazije) 182 KB

03. 01. 2006, Delo - Šolstvo: Temeljno vodilo je uspešen konec izobraževanja za vse (Andreja Žibret; intervju s predsednikom komisije za prenovo gimnazije prof. dr. Ivanom Borstnerjem) 2,4 MB

16. 01. 2006, Delo - Šolstvo: Horuk v nove gimnazijske čase (Marta Zabret) 169 KB

21. 01. 2006, Delo - Sobotna priloga, PP29: odgovor na članek, objavljen 3. 1. 2006 (Jurij Senegačnik) 79 KB

23. 01. 2006, Delo: Kdo so ministrovi prvi svetovalci? (Andreja Žibret; omemba komisije za prenovo gimnazij) 203 KB

06. 02. 2006, Dnevnik: Gimnazija pred korenito reformo (Ranka Ivelja) 137 KB

07. 02. 2006, Dnevnik: Država mora ostati odgovorna (Petra Drole) 139 KB

18. 02. 2006, Šolski razgledi: Naravoslovje - kdo bo tebe ljubil? (Ivan Lorenčič, član komisije za prenovo gimnazije) 323 KB

20. 02. 2006, Delo - Šolstvo: Edina razvojna perspektiva je več vedeti in več znati (intervju s Katjo Pavlič Škerjanc, članico komisije za prenovo gimnazije); na isti strani tudi dve krajši novički o prenovi gimnazije 184 KB

01. 03. 2006, Večer: Z gimnazijo je treba nekaj narediti (Jasna Snežič) 105 KB

09. 03. 2006: Objava Izhodišč

Izhodišča prenove gimnazijskega programa  (neznani avtorji) 264 KB

14. 03. 2006, Finance: Kako do več naravoslovcev in tehnikov (Andrej Kržan) 114 KB

20. 03. 2006, Delo - Šolstvo: Zanimanje za naravoslovje na splošni maturi upada že deset let (Darko Zupanc, Metka Vrtačnik, Robert Zorec - člani Državne komisije za splošno maturo) 182 KB

23. 03. 2006, Dnevnik: Gimnazije pred revolucijo - omemba tudi na naslovnici (Ranka Ivelja)
  648 KB

24. 03. 2006, Delo - Mnenja: Kako bomo z zmanjšanjem števila ur naravoslovnih predmetov popularizirali naravoslovje? (Metka Vrtačnik, Nataša Bukovec, Gorazd Planinšič, Mojca Čepič, Barbara Vilhar, Gregor Zupančič) 160 KB

24. 03. 2006, Delo: Največ očitkov je letelo na predloge predmetnikov (Majda Dodevska)
255 KB

24. 03 2006, Večer: cela stran o prenovi gimnazije, tudi del naslovnice (Jasna Snežič) 780 KB

25. 03. 2006, Delo - Sobotna priloga: Strateški razkroj namesto rasti (Metka Vrtačnik, Nataša Bukovec, Gorazd Planinšič, Mojca Čepič, Barbara Vilhar, Gregor Zupančič) 79 KB
      slika iz članka (avtorja B. Vilhar in G. Zupančič) 517 KB
      povezava na podrobnejšo analizo 447 KB

25. 03. 2006, Delo: Kritično o prenovi gimnazij (Jasna Kontler-Salomon) 182 KB

25. 03. 2006, Večer: Drastično zmanjševanje naravoslovja 124 KB

25. 03. 2006, Večer: Naravoslovju in športni vzgoji se ne piše dobro (2) (odgovor Ministrstva za šolstvo na članek v Večeru, objavljen 24. 3. 2006) 42 KB

27. 03. 2006, Delo: Manj naravoslovja, geografije in športa (Andreja Žibret) 208 KB

27. 03. 2006, Večer: Je prenova nujna, izhodišča pa ustrezna? (mnenje dveh ravnateljev: Ivan Lorenčič, tudi član komisije za prenovo gimnazije, in Jože Zupančič) 248 KB

28. 03. 2006: Objava vabila na javno razpravo v Državnem svetu

in podaljšanje javne razprave za dva delovna dneva; vabilo 197 KB

 29. 03. 2006, Dnevnik: Naravoslovne fakultete kritične do prenove  120 KB

celotno besedilo protesta naravoslovnih in tehničnih fakultet UL  2,1 MB

30. 03 2006, Večer: Protest naravoslovcev in tehnikov zoper prenovo gimnazij (Ksenija Koren)
158 KB

31. 03. 2006, Večer - trije članki: Smernice ne bi smele v javnost (Ksenija Koren), Kdo so člani Komisije ... (Jasna Snežič), Anonimna pisma je treba ignorirati (Andrej Šorgo) 190 KB

31. 03. 2006, Delo: Prenova gimnazij prezgodaj v javnost (Jasna Kontler-Salamon)  195 KB

01. 04. 2006, Večer: Milan Zver: Prav je, da je javnost seznanjena s prenovo gimnazije (Ksenija Koren)  216 KB

01. 04. 2006, Delo: Prenova gimnazij mora biti celovita (minister Zver na Zavodu za šolstvo)
265 KB

01. 04. 2006, Delo: Brez grobih posegov v zasnove programa gimnazij  266 KB

03. 04. 2006, Dnevnik: Sprememb v gimnazijah še ne bo tako kmalu  210 KB

04. 04. 2006, Dnevnik: Zverova reforma (Ranka Ivelja) 64 KB

04. 04. 2006, Večer: Tedensko gimnazijci v šoli od 32 do 35 ur  (Ksenija Koren) 349 KB

04. 04. 2006, Šolski razgledi: Zlorabljena javna razprava (Andrej Šorgo; ponatis članka iz Večera, 31.3.2006) 143 KB

04. 04. 2006: Javna razprava v Državnem svetu

05. 04. 2006, Dnevnik: Stroka ostro nasprotuje krčenju ur (Nina Knavs) 191 KB

05. 04. 2006, Delo: Nivojski pouk tudi v gimnazijah? (Aleš Čakš) 296 KB

05. 04. 2006, Večer: Umaknjen sporni del prenove gimnazije (STA) 179 KB

06. 04. 2006: Stališče MŠŠ o Izhodiščih

uradno stališče MŠŠ 67 KB

06. 04. 2006, Delo: Šolsko ministrstvo o gimnazijskih izhodiščih (Andreja Žibret) 23 KB

06. 04. 2006, Dolenjski list: Evropski trend, ne usmerjeno izobraževanje (intervju z Janezom Mežanom, direktorjem Direktorata za srednje in višje šolstvo; Irena Novak) 270 KB

07. 04. 2006, Dnevnik: Ministrstvo podpira izhodišča prenove gimnazije  175 KB

08. 04. 2006, Delo - Sobotna priloga: odmev na članek v Sobotni prilogi 25. 3. 2006 (Rasto Snoj) 64 KB

10. 04. 2006, Delo: Sedanja zakonodaja ne zagotavlja enakih možnosti (Darja Kobal Grum)
107 KB

10. 04. 2006, Delo: V znanju naravoslovja so najboljši Azijci (Aleš Čakš) 291 KB

10. 04. 2006, Delo: Šolski sindikat ostro proti privatizaciji šolstva (Branimir Štrukelj) 293 KB

11. 04. 2006, Večer: Gimnazijci se izobražujejo po dveh programih (Stane Kodba) 103 KB

12. 04. 2006, Delo: Manj zanimanja za družboslovje (Jasna Kontler-Salamon) 274 KB

12. 04. 2006, Večer: Kritični, a pripravljeni na dialog (Petra Zemljič) 217 KB

-------------------------------------------------

Leto 2007

19.04.2007: Iz zapisnika 101. seje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje:

"Sklepi 101. seje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. 4. 2007

Ad 6. Predlog izhodišč prenove gimnazijskega programa

SKLEP 8: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje se seznanja z Izhodišči prenove gimnazijskega programa in jih podpira do vključno str. 16.*

Strokovni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da sprejme izhodišča kot osnovo za nadaljnji razvoj gimnazijskega programa in zadolži konceptualno komisijo, da pripravi izvedbene variante gimnazijskega programa.

(Opomba*: Dokument je bil sprejet do str. 16. oziroma do izhodišč priprave izvedbenega gimnazijskega programa.)"

Na spletni strani, s katere je možen dostop do zgornjega zapisnika 101. seje oz. sprejetih sklepov, ni objavljene povezave do dokumenta  Izhodišča prenove gimnazijskega programa, ki je bil na tej seji obravnavan. Na spletnih straneh MŠŠ sicer je objavljen dokument Izhodišča prenove gimnazijskega programa - datoteka ima kot datum nastanka naveden 25.05.2007. (V primeru, da ta povezava ne dela, si lahko ogledate kopijo datoteke iz arhiva Zelenega škrata.)

 

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 14.12.2007

Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino    Študentov škrat    Ropotija    Povezave 

Kdo je Zeleni škrat?   Avtorji in pravica do uporabe   Piši Zelenemu škratu                                Išči