Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Gradiva za učitelje

Del gradiv za učitelje še postavljamo.

Gradiva, zaščitena z geslom

Nekatera gradiva vsebujejo informacije, ki so namenjene izključno učiteljem biologije, ne pa tudi dijakom oz. širši javnosti. Dostop do teh gradiv je zaščiten z geslom, ki ga lahko dobijo samo učitelji. Če ste učitelj biologije in želite imeti dostop do teh gradiv, pa še nimate uporabniškega imena in gesla, preberite navodila na tej strani.

Vsa gradiva, zaščitena z geslom, so dostopna na tej strani.

Spodaj so objavljena gradiva za izvajanje praktičnih aktivnosti pri pouku biologije v gimnazijah in drugih srednjih šolah, ki smo jih razvili v okviru projekta Znanost gre v šolo.

Na tej strani so objavljena gradiva, ki nam jih pošiljajo učitelji biologije.

Priročnik za učitelje

Vilhar B., Strgulc Krajšek S., Zupančič G., Jogan N. (2007).  Znanost gre v šolo - Priročnik za izvedbo aktivnosti pri pouku biologije v gimnazijah in srednjih šolah. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 130 str.

Priročnik za učitelje obravnava šest tem za izvedbo praktičnih aktivnosti (glej spodaj). Posamezna poglavja vsebujejo teoretično razlago, navodila za izvedbo učne ure, opozorila o pogostih napačnih predstavah učencev ipd.

Učitelji lahko priročnik v tiskani obliki naročijo preko naročilnice. Priročnik je brezplačen (plačilo poštnine po povzetju). Vsi udeleženci seminarja Znanost gre v šolo, ki je potekal 8. septembra 2007, bodo en izvod knjige prejeli po pošti (za udeležence ni potrebno posebno naročanje knjige).

Priročnik ne vsebuje neizpolnjenih delovnih listov, ki so dostopni na tej spletni strani (glej spodaj). 

Cel priročnik in posamezna poglavja iz priročnika so objavljeni na tej strani v formatu PDF (zaščiteno z geslom za učitelje).

naslovnica priročnika  110 KB

Posamezne teme iz priročnika za učitelje

Difuzija in osmoza

teoretična razlaga za učitelje o termičnem gibanju molekul, difuziji in osmozi; različni pristopi k poučevanju termičnega gibanja molekul, od laboratorijskih opazovanj do didaktičnih iger, računalniških animacij in demonstracij

Opisovanje in poimenovanje / Dihotomni ključ

teoretična razlaga za učitelje o določevalnih ključih; kratka predstavitev določevalnih ključev za različne skupine organizmov v slovenskem jeziku; navodila za tri vaje, povezane z uporabo in izdelavo določevalnih ključev

Dihanje

teoretična razlaga za učitelje o celičnem in pljučnem dihanju;  navodila za izvedbo vaje, pri kateri z uporabo računalniškega vmesnika in senzorja za kisik (Vernier) merimo količino kisika v izdihanem zraku

Utrujanje mišic

teoretična razlaga za učitelje o zgradbi in delovanju prečno-progastih skeletnih mišic ter o fiziologiji utrujanja mišic; praktična vaja z uporabo računalniškega vmesnika in senzorja za tlak (Vernier), ki prikazujeutrujanje mišic ob dolgotrajnem ponavljanju istega giba

Rastlina, rasti!

računalniška igrica, ki predstavlja strategijo preživetja pri rastlinah - prikazuje pomen fotosinteze za rast rastline in vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov na rast

Bioimproliga

preprosta didaktična igra, ki učencem pomaga med seboj povezati različne biološke pojme in koncepte ter razvijati celostno razumevanje biologije

Delovni listi

Delovni listi so objavljeni v formatu PDF in MS Word. Delovne liste lahko učitelj prenese na svoj računalnik in po lastnih željah preuredi, dopolni ali pa uporabi le del vsebine za izvedbo opisanih aktivnosti za izobraževalne namene v razredu. Ob uporabi in priredbi teh gradiv prosimo, da se na delovnih listih navede vir in avtorje izvirne oblike delovnih listov (podatki na koncu delovnih listov).

Delovni listi so bili strokovno pregledani (strokovna recenzija: Aleš Kladnik, Martina Bačič, Peter Stušek, Andrej Podobnik).

Vaje, na katere se delovni listi nanašajo, so opisane v priročniku za učitelje.

Delovni listi za vse aktivnosti, ki jih opisuje priročnik  560 KB 480 KB

Datoteka vsebuje vse delovne liste - delovni listi za posamezne vaje so objavljeni spodaj.

Difuzija in osmoza

Gibanje majhnih delcev in molekul v tekočinah  80 KB 50 KB

Difuzija (igra vlog)  70 KB 50 KB

Osmoza (igra vlog)  70 KB 50 KB

Kaj je difuzija in kako hitro poteka?  70 KB 80 KB

Mešanje barvila z vodo v kozarcu: difuzija ali kaj drugega?  40 KB 30 KB

Gibanje majhnih delcev in molekul v tekočinah / Difuzija  80 KB 50 KB

Opisovanje in poimenovanje / Dihotomni ključ

Opisovanje in poimenovanje  40 KB 30 KB

Dihotomni določevalni ključ za določevanje učencev  40 KB 40 KB

Dihotomni določevalni ključ za določevanje praproti  30 KB 40 KB

Dihanje

Merjenje količine kisika v izdihanem zraku  70 KB 50 KB

Utrujanje mišic

Utrujanje mišic  100 KB 180 KB

Druga gradiva

Ta gradiva niso vključena v priročnik za učitelje.

Kako do gametofita praproti?

članek v reviji Proteus  XX KB
Strgulc Krajšek S, Jogan N (2007): Kako do gametofitov praproti? Proteus 70: 34-37

Gradiva, zaščitena z geslom, so objavljena na tej strani:

slikovno gradivo

članek o gojenju gametofitov praproti

Zakaj so rastline zelene?

članek v reviji Proteus  1,5 MB
Vilhar B (2007): Zakaj so rastline zelene? In zakaj nekatere rastline niso zelene? Proteus 69: 350-355

Gradiva, zaščitena z geslom, so objavljena na tej strani:

slikovno gradivo

Zakaj jeseni listi spremenijo barvo?

članek v reviji Proteus  70 KB
Vilhar (2007): Zakaj jeseni listi spremenijo barvo? Proteus 70: 72-74

Gradiva, zaščitena z geslom, so objavljena na tej strani:

slikovno gradivo

Pomen biološkega znanja za splošno izobrazbo

Predavanje na seminarju za učitelje GENIalna prihodnost – genetika, determinizem in svoboda (Biološka znanost in družba), 4.-5. oktober 2007

članek  213 KB
Vilhar (2007): Pomen biološkega znanja za splošno izobrazbo. GENIalna prihodnost – genetika, determinizem in svoboda. Zbornik prispevkov posveta, ZRSŠ in MŠŠ, str. 229-238

predavanje:   celostransko 2,0 MB    šest na stran 860 KB

Zaključno poročilo projekta Znanost gre v šolo

poročilo 1,5 MB

Povezave na druge spletne strani

Pojdi na stran Povezave.

 

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 26.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči