Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

 

Opis projekta
Znanost gre v šolo

  Evropski socialni sklad     Univerza v Ljubljani  

Temeljna ideja projekta

V okviru projekta »Znanost gre v šolo« bomo v Slovenijo uvedli nov pristop k posodabljanju praktičnih oblik pouka pri naravoslovnih predmetih. Strokovnjaki za področje biologije bomo skupaj s sodelujočimi učitelji zasnovali nove pristope k praktičnim aktivnostim (laboratorijsko delo, vaje, terensko delo) za gimnazije in druge srednje šole. Preizkusili jih bomo v učilnicah po načelu »znanost gre v šolo« - učne ure bo v sodelovanju z učiteljem vodila mlada znanstvenica, ki bo hkrati tudi vzornica za dijake in dijakinje pri odločanju za naravoslovne študije. Tak pristop razbija stereotipe – naravoslovna znanost ni več star čudaški moški s kuštravimi sivimi lasmi, znanost je mlada, sodobna, dinamična in privlačna.

Kratek opis projektnih ciljev in aktivnosti

Glavni cilj projekta je razvoj novih praktičnih aktivnosti za pouk biologije v srednjih šolah, predvsem na gimnazijah. Na uvodni delavnici (predvidoma maja 2006) se bomo srečali člani projektne skupine, ki se vsi raziskovalno ukvarjamo z biologijo, in učitelji biologije. Skupaj bomo opredelili glavne probleme pri pouku biologije in naredili načrt za nadaljnje aktivnosti. Člani projektne skupine bomo v svojih laboratorijih razvili nove praktične aktivnosti in pripravili delovne liste za učence in navodila za učitelje. V šolskem letu 2006/07 bomo nove aktivnosti preizkusili pri pouku na partnerskih šolah. Glavni posrednik med univerzo in šolami bo mlada znanstvenica Simona Strgulc Krajšek, občasno pa bomo pri učnih urah sodelovali tudi drugi člani projektne skupine. Učitelji bodo nove didaktične pristope spoznavali v avtentičnem okolju svojih učilnic. Skupaj bomo ocenili primernost in učinkovitost novih praktičnih aktivnosti in navodila za delo ustrezno dopolnili na osnovi izkušenj pri pouku. Tako bomo pri uvajanju novih aktivnosti sodelovali strokovnjaki, učitelji in dijaki. Ob zaključku projekta bodo navodila in gradiva za izdelane nove praktične aktivnosti na voljo vsem učiteljem preko spletnih strani. Opisane praktične aktivnosti bodo lahko uporabili tudi avtorji delovnih zvezkov in drugih gradiv, namenjenih učencem in učiteljem. Na zaključnem seminarju za učitelje (predvidoma septembra 2007) bomo nove aktivnosti predstavili tudi učiteljem s šol, ki niso projektni partnerji. Na osnovi izkušenj bomo izdelali priporočila in smernice za uvajanje pristopa »znanost gre v šolo« pri posodabljanju poučevanja naravoslovnih predmetov na vseh ravneh izobraževanja. Dolgoročni cilj projekta je namreč izboljšanje naravoslovne pismenosti prebivalstva kot integralnega dela splošne izobrazbe in vzpodbujanje zanimanja dijakov za študij naravoslovja in tehnike.

Podrobnejše informacije:

Shema faz pri razvoju novih praktičnih aktivnosti

Osebna izkaznica projekta

Opis projektnih aktivnosti

Utemeljitev in cilji projekta

Člani projektne skupine

Sodelujoče šole

Zaključno poročilo projekta  1,5 MB

Informacije o ustanovah, ki izvajajo oz. financirajo projekt

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Seznam sodelujočih srednjih šol

Ministrstvo za šolstvo in šport

ESS - Evropski socialni sklad

Strukturni skladi EU v Sloveniji

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči