Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Novice o projektu Znanost gre v šolo

April 2006:
podpis pogodbe in začetek izvajanja projekta

April 2006:
postavitev spletne strani projekta Znanost gre v šolo

13. maj 2006:
uvodna delavnica - srečanje članov projektne skupine z učitelji s partnerskih šol; dogovor o nadaljnem poteku projekta

Maj 2006 - september 2007:
Razvoj novih praktičnih aktivnosti za pouk biologije (opis vseh faz projekta)

razvoj na fakulteti
obiski na šolah

27. januar 2007:
članek v časopisu Večer (Znanost ni le za dolgočasne čudake 260 KB)

10. marec 2007:
posvet strokovnih sodelavcev projekta s partnerskimi učitelji (po posvetu Biologija v šoli)

8. september 2007:
Seminar za učitelje

September 2007 (zaključek projekta):

Izid priročnika za učitelje:
Vilhar B., Strgulc Krajšek S., Zupančič G., Jogan N. (2007).  Znanost gre v šolo - Priročnik za izvedbo aktivnosti pri pouku biologije v gimnazijah in srednjih šolah. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 130 str.

Zaključno poročilo projekta  1,5 MB

Dopolnitev spletnih strani z gradivi za učitelje

 

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči