Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Avtorji in pravica do uporabe gradiva

Gradivo projekta Znanost gre v šolo je namenjeno uporabi za izobraževalne namene. Uporaba gradiva za komercialne namene ni dovoljena brez soglasja avtorjev in financerjev projekta Znanost gre v šolo.

Postavitev, oblikovanje in  vzdrževanje strani, oblikovanje logotipa projekta: Barbara Vilhar

Urednica: Barbara Vilhar

Projektna skupina: Barbara Vilhar, Simona Strgulc Krajšek, Gregor Zupančič, Nejc Jogan (vsi Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo)

Pri izvedbi projekta sodeluje 22 srednjih šol.

Pri postavitvi in vzdrževanju spletnih strani na strežniku Barbari Vilhar svetuje in pomaga Aleš Kladnik. Znanost gre v šolo domuje na strežniku Društva študentov biologije.

Informacije:
(kot zadevo / "subject" v glavi e-sporočila navedi: Znanost gre v šolo)

Poštni naslov projekta Znanost gre v šolo:
Doc. dr. Barbara Vilhar
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči